Meer informatie

Wilt u ons spreken?
Bel 06-28782000
of mail naar boekingen@datvertelikwel.nl.


Algemene Voorwaarden

Gideon de Haan – Altijd samen ouders

Gideon de Haan – Altijd samen ouders 2017-04-05T13:56:59+00:00

Marina met zoonsHet Stiefparadijs
Een samengesteld gezin kan voor heel wat uitdagingen zorgen. Hoe zijn die te tackelen? Daarover schreef Gideon de Haan, samen met Violet Falkenburg, het boek ‘Het Stiefparadijs’.
Zoals bekend loopt 1 op de 3 huwelijken op de klippen en inmiddels is 10% van de gezinnen een zogenaamd ’samengesteld gezin’. Kinderen zijn gemiddeld een jaar of 13 als ze een stiefouder krijgen, wat betekent dat er in een lastige leeftijdsperiode, namelijk de pubertijd, een ingewikkeld proces plaatsvindt. Dat dit hartstikke lastig is blijkt uit het gegeven dat ongeveer 60 procent van de nieuw samengestelde gezinnen de twee jaar niet haalt.

Altijd samen ouders!
De lezing die bij ‘Het Stiefparadijs’ hoort heet “Je blijft altijd samen ouders!”. Vanuit de ervaring in zijn praktijk voor echtscheidingsbegeleiding en stiefcoaching vertelt Gideon de Haan over de belangrijkste valkuilen, voetangels en klemmen. Interessant voor ouders, maar ook voor grootouders, leerkrachten en andere professionals die vanuit hun positie met deze gezinnen en de bijbehorende uitdagingen te maken krijgen.

Doet Gideon nog meer?
Jazeker! Gideon is ook uitstekend in staat om uw medewerkers/docenten te trainen in het omgaan met gescheiden ouders. Of om gescheiden ouders in een persoonlijk traject te helpen met hun specifieke problemen.
Daarnaast geeft hij trainingen als: “Stresskip & coole kikker”, (persoonlijke) Valkuilen en kwaliteiten leren herkennen en inzetten of “Coaching & Intervisie” – jezelf en anderen beoordelen en begeleiden.
Ook is Gideon een van de vaandeldragers voor ‘overlegscheiden‘, volgens hem de manier van scheiden die kinderen en hun ouders de minste schade doet.

Over Gideon:
Gideon de Haan is opgeleid als fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en heeft een master in human development. Gideon is gespecialiseerd in kinderen en pubers met gescheiden ouders, samengestelde gezinnen, collaborative divorce & conflictbemiddeling en coachen & stressmanagement. Hij heeft sinds 1994 een praktijk in het centrum van Amsterdam en in zijn woonplaats Castricum.

Hij kan beeldend uitleggen waarom het zo belangrijk is dat kinderen frustratietolerantie opbouwen, om leren gaan met teleurstellingen en rekening houden met hun omgeving. En welke essentiële rol ouders bij dit proces spelen. Er moet duidelijkheid zijn tussen ouders en kinderen over communicatie, loyaliteitsconflicten en rolpatronen. Maar ook tussen ouders en de omgeving van het kind, zoals school of sportclub. Ouders blijven namelijk altijd samen ouders, of ze nu gescheiden zijn of niet.

Mede uit zijn eigen ervaringen als stiefvader én stiefkind puttend laat hij zien dat een fusiegezin een kans is om kinderen in sociaal opzicht meer ervaren te maken. Dat het niet nodig is dat na een echtscheidingen kinderen agressiever, depressiever en meer gestressed zijn (wat helaas nog veel uit onderzoeken naar voren komt).