Meer informatie

Wilt u ons spreken?
Bel 06-28782000
of mail naar boekingen@datvertelikwel.nl.


Algemene Voorwaarden

Joy van der Stel – De kracht van mijn onmacht

Joy van der Stel – De kracht van mijn onmacht 2017-04-05T13:56:59+00:00

Joy van der Stel is onderneemster. Dat op zichzelf is niet meteen bijzonder, maar Joy’s verhaal is dat wel! Joy is spastisch geboren en beweegt zich in een rolstoel door het leven. Ondanks de negatieve verwachtingen waar zij tegenop moest boksen bouwde Joy een zelfstandig leven op. Ze ging op haarzelf wonen, vond een man, kreeg een kind en begon haar eigen bedrijf. Zaken waarvan de deskundigen consequent hadden volgehouden dat ze nooit binnen haar bereik zouden liggen. Joy heeft hier een boek over geschreven: ‘De kracht van mijn onmacht’.

In tijden van bezuinigingen sluit Joy’s verhaal naadloos aan op de vele veranderslagen die er in de zorg gemaakt moeten worden. De mentaliteit van ‘waar heb je recht op?’ mag van haar acuut in de prullenbak om vervangen te worden door de vraag: ‘wat heb je nódig?’ In haar lezingen vertelt ze over haar worsteling om hulpmiddelen te krijgen die haar zelfstandiger maakten, in plaats van dure, permanente begeleiding die haar afhankelijk hield.

Joy treedt op als spreker, schrijver en adviseur voor zeer uiteenlopende organisaties. Daarnaast geeft ze individuele coaching aan kinderen, jongeren en volwassenen met een anderswerkend lijf, genaamd ‘zelfstandig leven met een handicap’. Voor professionals geeft ze de workshop ‘onthandicappen’ om ze te leren anders om te gaan met mensen met een handicap. De nadruk ligt overal consequent op mensen met een lichamelijke handicap, die geestelijk dezelfde vermogens hebben als niet-gehandicapte mensen en van wie je dus dezelfde prestaties mag verwachten.

Al Joy’s werkzaamheden hebben één centrale boodschap: ga uit van wat je wél kunt. ‘Een zelfstandige mentaliteit staat los van hoe je lijf werkt. Als je zelf niet gelooft in wat je kunt, ben je mentaal al gehandicapt. Los van wat je lichaam wel of niet kan.’

Lees hier Joy’s gastcolumn in Skipr, een magazine voor beslissers in de zorg.

Lezingen
Joy geeft regelmatig lezingen voor uitvoerenden en beleidsmakers in de gezondheidszorg, SW-bedrijven, gemeentes, scholen, belangenverenigingen en zorginstellingen, maar ook voor ouders/verzorgers van (jong) lichamelijk gehandicapten en gehandicapten zelf.

Benieuwd naar hoe zo’n lezing eruit ziet?
<---- Klik hiernaast (Joy is in beeld van 01:35 tot 03:05)