Meer informatie

Wilt u ons spreken?
Bel 06-28782000
of mail naar boekingen@datvertelikwel.nl.


Algemene Voorwaarden

Maddy Hulshof – Dirigeren van de oceaan

Maddy Hulshof – Dirigeren van de oceaan 2014-09-11T15:40:59+00:00

Maddy Hulshof is leerkracht in het basisonderwijs, getrouwd en moeder van 3 kinderen. En schrijfster en spreker over autisme.

In april 2011 verscheen haar eerste boek ´Dirigeren van de oceaan´, over de essentie van autisme aan de hand van dagelijkse voorvallen met haar zoon Gijs. Op zijn 6de werd bij Gijs autisme vastgesteld. Het boek combineert de theorie van autisme met de praktijk van alledag. Daarnaast schrijft Maddy columns op het snijvlak van zorg en onderwijs voor ondermeer VARA, Trouw en hetkind.org. Op dit moment werkt Maddy samen met Gijs (nu 14) aan een tweede boek.

Inzicht in theorie vergroot het begrip voor de andere ontwikkeling (en ander gedrag) van kinderen en volwassenen met autisme. En dit begrip vergroot op zijn beurt de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met autisme.

Maddy legt de focus niet op het gedrag van de autistische persoon (reactie), maar op hetgeen dit gedrag veroorzaakt (actie). In haar lezingen vraagt zij vooral aandacht voor de andere manier van sociale communicatie tussen mensen met en zonder autisme. Zo legt zij bijvoorbeeld het belang van ‘Ikea-taal’ uit, en waarom het woord ‘straks’ uit het vocabulaire geschrapt moet worden als je communiceert met iemand met autisme. Tijdens haar lezingen is er veel afwisseling in beeld, geluid en actie. De toon is zo licht en onderhoudend mogelijk, zonder daarbij afbreuk te doen aan de complexiteit van het onderwerp.