Meer informatie

Wilt u ons spreken?
Bel 06-28782000
of mail naar boekingen@datvertelikwel.nl.


Algemene Voorwaarden

Strategie

Strategie 2013-11-11T00:15:31+00:00

Wij geven strategisch PR, marketing en communicatie-advies. En hoe doen we dat?
Eerst brengen wij door middel van een of meerdere brainstormsessies de vragen en wensen in kaart, daarna geven wij daar praktische handen en voeten aan. Mocht er expertise nodig zijn die wij niet zelf in huis hebben, dan kunnen wij putten uit ons uitgebreide netwerk van bedrijven en freelancers om ons bij de uitvoering van de plannen te ondersteunen.